English  Dutch
®®

UW kerk ALS voorbeeld voOR andere gemeenschappen

Het goede van een kerk als voorbeeld van een gemeenschap is dat er een organisatie achter zit met alle faciliteiten om mensen te steunen en zij kunnen ook van SPURT profiteren. Maar er kunnen andere ‘los uw schulden op’ organisaties zijn of zelfs departementen waar u contact mee kunt opnemen. Of u kunt u eigen organisatie opzetten. Maar het gaat ook niet alleen over het oplossen van schuld. Het gaat erom uw gemeenschap op te laten bloeien!

Stel u bent lid van uw kerk. Hoe zou het zijn als alle leden van uw kerk SPURT-deelnemers waren en hun 10% bijdrage aan de kerk met SPURT konden betalen? Hoe zou het zijn als de kerk een team zou opzetten om mensen met schulden te helpen en allen zouden SPURT-rekeningen hebben en hun schulden zouden voldaan kunnen worden met SPURT? Hoe zou het zijn als de kerk mensen zou willen steunen die aan de grond zitten om hun leven weer op de rails te krijgen?
 

Hoe zou dat werken?

Uw kerk zou aan de leden uitleggen dat ze van nu af aan geld van hun accepteert in de vorm van SPURT. (De kerk is op de hoogte van de manier om SPURT te gebruiken om de geldsoort naar keuze te kopen d.m.v. SPU+ Crypto.) Alle leden die deze kans willen grijpen schrijven zich in voor een SPURT-rekening en geven hun gegevens aan de kerk en u geeft deze lijst met nieuwe clienten in één email door aan SPURT. U voorziet ze allemaal van 500 SPU.  U gaat de kerk NIET voorzien van 50.000.000 SPURT of zo!!!
 
Misschien wilt u alle leden een eenmalig bedrag van 5000 SPU schenken. Of misschien wilt u hen aanmoedigen goede dingen te doen voor de gemeenschap om op die manier SPURT te verdienen. Het BELANGRIJKSTE is dat u de werkelijke waarde van SPURT begint te zien, NIET mensen van 1000.000 SPURT te voorzien of zelfs veel meer zoals in het verleden is gebeurd! Dat is NIET de manier om mensen te helpen! Het is nodig dat ze allemaal hun verantwoordelijkheid nemen.
MIsschien heeft u voldoende SPURT om mensen met schulden tot € 100.000 van SPURT te voorzien, laten we zeggen 110%, zodat ze aan hun financiële situatie kunnen werken. U kunt ze vragen om in de loop van de tijd terug te betalen met SPURT die ze verdienen door voor de kerk of de gemeenschap te werken. Uw kerk kan dit arrangeren zodat u alleen de rekeningnummers krijgt en de bedragen, dat u de namen van de mensen met schulden niet hoeft te weten, om hun privacy te beschermen. U zou aan kunnen bieden aan alle mensen op die lijst het bedrag van hun schulden (tot 100.000) te betalen en daaraan 10% toe t voegen zodat ze de kosten in SPURT kunnen voldoen en nog wat overhouden.
De kerk heeft een supportteam zodat ze kunnen leren hoe hun schulden opgelost kunnen worden en nieuwe voorkomen kunnen worden, aangezien dit een eenmalig aanbod is.
 

Winkeliers

Er kunnen winkeliers zijn die lid zijn van uw kerk, die bereid zijn (gedeeltelijk) SPURT te accepteren voor hun producten/diensten. Zij zullen enorm profiteren van SPURT, omdat SPURT het bedrag in SPURT wat zij ontvangen verdubbelt. Ze weten natuurlijk ook hoe ze met die SPURT SPU+ Crypto kunnen kopen.
 
Hoe zou dit de mensen in de kerk helpen?

De kerk heft wellicht mensen aan het werk in allerlei groepen die elkaar steunen, leuke dingen doen met kinderen etc. Al die mensen kunnen SPURT verdienen door te werken voor hun ‘werkgever’ de kerk. Er komt en nieuwe versie van “Ik bied een baan aan”, genaamd SPURT Jobs. De WERKGEVER gaat de SPURT ontvangen EN hetzelfde bedrag in SPURT verdienen als wat hij de werknemers betaalt. 
 

Gebruik dit voorbeeld voor andere organisaties

Dit voorbeeld kan aangevuld worden en uitgebreid zoveel als u wilt. Het kan ook uitgebreid worden tot elke andere organisatie. Laten we zeggen een sportclub, muziekvereniging, je Facebookgroep voor je stad.
Misschien heb je zelf een project in je dorp, of in je land, of in het buitenland. Neem het idee over en ga ermee aan de slag.
 

Houdt het bedrag dat u overmaakt klein

Denkt u eraan dat we NIET willen dat u GROTE bedragen overmaakt naar al deze clienten. Meer het bedrag wat zij nodig hebben om hun leven weer op de rails te krijgen.
De kerk zou een project kunnen beginnen voor mensen die hun huis dreigen kwijt te raken of die geen huis hebben.
 
De kerk kan een project hebben voor mensen met drugsproblemen.
De kerk zou een project kunnen beginnen voor jongeren die geen goede opleiding kunnen betalen. 
Ze zouden kampen en vakanties kunnen organiseren!
Er zijn oneindige mogelijkheden!
 

Denk eraan: 1 SPURT+ IS 1 EURO!!!! Vergeet dat nooit!

Dus, bezorg ons nieuwe clienten. Ze hebben niets te verliezen, want u betaalt voor hun nieuwe rekening in SPURT en u voorziet hun zelfs van 5000 SPURT. U kunt hen misschien helpen met hun schulden, dus waarom zouden ze er GEEN belangstelling voor hebben.
 

Club

Als u dit voorbeeld gebruikt voor een club, zouden de leden hun clublidmaatschap kunnen betalen in SPURT. De club zou een bijdrage kunnen vragen voor een nieuw gebouw. De club zou de vrijwilligers kunnen betalen in SPURT. Enz..