English  Dutch
®®

Alternatief geld is geld wat als alternatief gebruikt kan worden voor het heersende nationale of internationale geldsysteem. Het kan gecreëerd worden door een persoon, een multinational, een organisatie, door een nationale, provinciale of plaatselijke overheid, of het kan vanzelf ontstaan wanneer mensen een bepaald middel als geld gaan gebruiken.
 
Normaal denken we aan geld als iets wat gecreëerd en gegarandeerd is door de nationale overheid, maar in feite wordt het meeste geld gecreëerd door private banken, door een proces van het verstrekken van leningen. Historisch bezien werd geld op tal van wijzen en in allerlei vormen gecreëerd, waaronder krediet nota's die uitgegeven werden door bedrijven en personen, of lokale banken. Geldsoorten die voornamelijk lokaal circuleren zijn in het verleden heel vaak gecreëerd, vooral in tijden van economische tegenslag, wanneer het officiële geld nauwelijks voorhanden is.
 
Er is nu een sterke beweging voor complementaire geldsoorten waarmee gemeenschappen in staat zijn hun eigen geld te creëren. Dit geld is complementair in die zin dat het geen wettig betaalmiddel is, dus niemand is verplicht het te accepteren in ruil voor goederen en diensten.
 
Naast dat SPURT een complementaire munt is waarmee het mogelijk is goederen en diensten te kopen en te verkopen, ook in combinatie met een andere geldsoort, heeft hij als unieke eigenschap dat SPURT gedekt zijn door Aktiva. De "dollar" is een speciale munt, die vanaf 06/22/2016 371.25 korrels van fijn zilver bevat, met een waarde van $13.45 per US Dollar en niets anders. SPURT is in de USA als Eigendom geregistreerd.
 
Aangezien de Federal Trade Commission (FTC) handel door middel van Digitaal Geld toestaat, is de waarde van SPURT onbetwistbaar geworden.
 
Onze Visie is dat SPURT uw nieuwe reële alternatief is - een ongecompliceerde, stabiele en rechtvaardige munt waarmee u uw dagelijkse financiën kunt regelen - een wettig digitaal betaalmiddel wat niet onderhevig is aan inflatie, schuld, of devaluatie en een nieuwe geldsoort voor gemeenschappelijk gebruik.