English  Dutch
®®

De nieuwsbrief wordt niet meer vertaald.
De Engelse nieuwste versies kan je altijd lezen in
myspurt-news.blogspot.com

Daar kan je je ook aanmelden voor een bericht als er een nieuwe Newsletter is. Dan moet je wel de email die je krijgt van feedburner, bevestigen.Welkom bij de MySPURT-nieuwsbrief van 29 April 2017

Het is al meer dan een maand geleden dat we de laatste nieuwsbrief uitbrachten! De tijd vliegt!  
Steeds sluiten veel nieuwe cliënten zich aan en we verwelkomen ze bij onze fantastische MySPURT-organisatie.

Vandaag vragen wij groot applaus voor:

sommige van onze cliënten die enorme stappen hebben gezet om de naamsbekendheid van SPURT te vergroten! We zijn heel dankbaar voor zulke mensen! Gefeliciteerd!

1.     Als u in Lloydminster, Saskatchewan, Canada, woont, dan kunt u nu uw vlees kopen voor 100% SPURT. Alleen beschikbaar in de winkel zelf. Geen emails! Geen verzending! Kijk op de Marktplaats!

2.     In Bulawayo in Zimbabwe is een groep jongen mensen bezig SPURT te verspreiden in hun gemeenschap als het geld om mee te handelen. Ze hebben de video gezien waarin uitgelegd wordt hoe je SPURT kunt gebruiken om je gemeenschap beter te maken en ze zijn bereid ervoor te gaan! 

3.     Een andere groep doet hetzelfde in Johannesburg in Zuid-Afrika!

4.     Prosperity Centers worden in deze gebieden opgezet.

5.     Andere cliënten geven er de voorkeur aan op de achtergrond te werken maar die verdienen ook onze grote waardering!

Wanneer gaat u hetzelfde doen in uw eigen gemeenschap, in uw parochie, uw club?

De jongeren in Zimbabwe en Zuid-Afrika worden ondersteund om hun LifeQuest te vinden zelfs voordat ze geld beginnen te verdienen door te werken voor SPURT. Zonder een VISIE op wat we met onze SPURT willen doen komen we nergens. 

“Zoals een mens denkt, zo is hij.”

 -De Bijbel
 

 “Al wat we zijn is het resultaat van wat we hebben gedacht.
De geest is alles. 
Wat we denken, dat worden we.”

-Buddha

 

Dit brengt ons bij het verzoek om een forum

Waarom geloven wij niet dat een forum enige waarde heeft en ondersteunen we het daarom niet? Forums hebben de neiging een plaats te zijn voor klachten en ondoelmatigheid, of achterhaalde informatie. We weten ook dat mensen die klachten hebben meestal niet klagen over SPURT, maar over de manier waarop ze SPURT verkregen. We willen zulke negativiteit niet.
SPURT is in het leven geroepen om problemen op te lossen voor veel mensen, die alles verloren zouden kunnen hebben wat ze dachten te bezitten. 
 

Nieuw!  Stond nog niet in de Engelse Nieuwsbrief.

Wij hebben een Buddy Systeem geopend. Buddy betekent vriend. Het gaat erom dat u SPURT-klanten van over de hele wereld kunt leren kennen, die zich daar vrijwillig voor opgeven, en er een relatie mee kan opbouwen. Het is GEEN vraagbaak om HULP van hen. Het is GEEN vraagbaak voor antwoorden die al op de website staan. Het is meer een hulp voor mensen die zich door hun sponsor in de steek gelaten voelen. U kunt de gegevens HIER vinden. Mocht u Nederlandse mensen willen leren kennen  dan kunt u dat aangeven.
 

De inwisselbaarheid van SPURT

De meeste vragen die we krijgen zijn in de trant van: Wanneer zullen de debit cards beschikbaar zijn? Wanneer kan ik mijn grote hoeveelheid SPURT gebruiken? Hoe kan ik ze gebruiken? Hoe kan ik er zaken mee doen? Wanneer heb je eindelijk de inwisselbaarheid voor elkaar?

In feite bewijzen al dergelijke vragen dat de bovenvermelde citaten kloppen. Kijk maar eens. Hoe DENKT u over SPURT? DENKT u dat het alleen kan werken wanneer inwisselen mogelijk is? Waarom zouden we überhaupt SPURT NODIG hebben als het ENIGE is: omwisselen in de Euro’s, anders heeft het geen waarde voor me?! U denkt misschien zelfs dat het er nooit van gaat komen! We geloven ook dat al zulke negativiteit maakt dat het later gebeurt dan we allemaal hopen. Want ja, inwisselbaarheid zal veel veranderen, maar, en dit moet u volstrekt duidelijk zijn, het is NIET ons DOEL. Ons DOEL is SPURT te verspreiden zodat u het dagelijks kunt GEBRUIKEN.
Dus stelt u alstublieft al deze vragen niet. Het haalt het tempo uit ons werk, letterlijk, want me moeten dan de tijd besteden van onze productieve tijd om te antwoorden. Maar veel belangrijker is dit:

De visie van SPURT is:
Kijk blij uit naar blije cliënten die hun vertrouwen stellen in SPURT.

 

U kunt ervan verzekerd zijn dat we elk positieve vaststaande informatie onmiddellijk zullen publiceren op de website en door middel van de nieuwsbrief. Wanneer u informatie over de ontwikkeling van SPURT NIET van ons heeft, dan kan het zijn dat u wensdromen hoort.

SPURT gebruiken in plaats van inwisselen

Het is ook van belang te denken over het GEBRUIK van SPURT in plaats van SPURT inwisselen, want bijvoorbeeld voor projecten dient u met een projectplan te komen waarin duidelijk is meegenomen hoe u SPURT wilt GEBRUIKEN om te kopen van uw leveranciers of een deel van lonen wilt betalen etc. Voorbeelden vind u onder Business.
Alstublieft, begin de mogelijkheden te zien in plaats van wat NIET mogelijk is. Uw inzet hierbij wordt zeker op prijs gesteld.

 

 

We vragen ook een groot applaus en een duim op voor

mensen die op de achtergrond werken om SPURT omwisselbaar te krijgen in andere valuta, wat inhoudt EERST de debit cards en de schulden. We zijn hun ook bijzonder dankbaar! We zijn zo dankbaar dat zij doorgaan en doorgaan en doorgaan en niet opgeven!
Ze werken onophoudelijk, met grote verantwoordelijkheid zelfs ondanks dat er vele contracten worden gemaakt en getekend zonder resultaat. Zij verdienen ten diepste onze waardering!

Er zijn nu partijen die ons ervan verzekeren dat ze SPURT kunnen dekken met goud. Als dat GEDAAN wordt zou het geweldig zijn! Met anderen bereiden we een verbinding met hun online-shops voor. Sommigen reizen zelfs naar andere landen waar hun inbreng geaccepteerd wordt en leggen de contacten die nodig zijn om voortgang te boeken. 

Er wordt ook verbinding gemaakt met banken, zodat we erop vertrouwen dat we verder komen.

Realiseert u zich alstublieft dat zelfs ALS er geld beschikbaar komt voor de debit cards en de schulden, Stap 1 in de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van SPURT, dan zouden we nog tijd nodig hebben om ze te verzenden, dus, verwacht ze alstublieft niet te snel. We hebben echt nog geen tijdstip vastgesteld!

We zijn ook heel dankbaar voor cliënten die interesse tonen om Personal Account Manager (PAM) of BAM, KAM te worden. Het zijn er echter nog niet genoeg om Mastermind groepen te vormen voor de development of the Prosperity Centers. Dus als u geïnteresseerd bent, meld het ons. We hebben veel voor te bereiden.  (Er wordt gewerkt aan een Nederlandse vertaling, hoewel door het internationale karakter van onze organisatie Engels wel belangrijk is.

Hier zijn enkele van de meest gestelde vragen.

 1. Kan ik mijn SPURT inwisselen voor andere valuta? 
Nee, dat kunt u niet. Dit wordt duidelijk gesteld op verschillende plaatsen op de website.
     
 1. Kan ik mijn SPURT inwisselen voor SPURT+ ?
SPURT is ALLEEN inwisselbaar in kleine hoeveelheden, als u voor MySPURT werkt, voor Sound Prosperity of als vrijwilliger.  Zie SPURT+.
 
 1. Hoe kan ik zaken doen met SPURT? Niemand wil SPURT accepteren .…
Jazeker kunt u dat! Want het is duidelijk niet zo dat niemand ze wil accepteren. Elke dag DOEN cliënten zaken met SPURT! In sommige gevallen BIG business. Hun geheim zou wel eens kunnen zijn dat ze GELOVEN in SPURT en de waarde ervan. Het komt er allemaal op neer een persoon te vinden die SPURT kan accepteren voor een product dat hij/zij wil aanbieden (Zoals in het voorbeeld van Bulawayo).
 
 1. Kunt u mij s.v.p. een nieuw wachtwoord mailen?
Aangezien we cliënten toestaan meerdere rekeningen te hebben met hetzelfde email-adres, kunnen we geen automatische reset verlenen. Aangezien WIJZELF nooit wachtwoorden van cliënten wijzigen hebt u zelf verantwoordelijkheid te nemen voor uw wachtwoord. Als u het kwijt bent, dan dient u € 3,— te voldoen via PayPal aan info@myspurt.org om het hersteld te krijgen.
 
 1. Kunt u uitleggen hoe ik zaken kan doen?
Nee, dat kunnen we niet. We hebben verschillende pagina’s met suggesties: onder Business. Als u niet ziet hoe dat mogelijk zou zijn, dan kan het beter zijn dat u wacht totdat inwisselen mogelijk is. 
    
 1. Spreekt u Spaans?
Nee, we spreken geen Spaans. Stal uw vragen s.v.p. met behulp van Google translate.
 

Administratieve opmerkingen:

 1. Er zijn enkele van de oudere cliënten, die nog niet hun adres hebben doorgegeven. Als u het nog niet gedaan hebt, doe het dan nu. In de vierde tutorial kunt u zien hoe.
 2.  Als u de nieuwsbrief niet per email kunt ontvangen dan leest u alstublieft de Nieuwsbrief op de website.
 3. We hebben nu ook een Sign-Up formulier waarmee u zich ervan kunt verzekeren onze nieuwste informatie te ontvangen.
 4. Als u zich registreert voor een MySPURT-rekening en u ontvangt niet onmiddellijk een bevestigings-email, dan blokkeert uw provider emails van info@myspurt.org. Ga alstublieft naar uw provider en informeer u hoe u dit email-adres kunt toevoegen aan uw veilige email-adressen (‘white list’ of ‘filters’). Vervolgens zult u de registratie opnieuw moeten doen. ALLE cliënten: verzeker u er alstublieft van om ons in uw ‘veilige emails’ te hebben. 

Bedankt voor uw belangstelling en uw positieve verwachtingen en DADEN voor het gebruik van SPURT.

Uw MySPURT-team. 


_________________________________________

Welkom bij de MySPURT Nieuwsbrief van 24 maart 2017

Bent u opgetogen over de nieuwsbrief van 2 weken geleden?
Wij zijn het zeker!!
 
We weten van ervaringen in het verleden dat email providers zoals Gmail, Hotmail en Yahoo een beetje agressief kunnen zijn en soms onze emails in de spam folder gooien of zelfs rechtstreeks in de prullenbak. Dus het kan zijn dat u de Nieuwsbrief van 11 maart niet eens heeft gezien.

Om die reden hebben we de Nieuwsbrief op de website gezet.

Maar we hebben nu ook een aanmeldingsformulier gemaakt waardoor u zich ervan kunt verzekeren ons laatste nieuws te zullen ontvangen.

Als u vrienden of familie heeft met een MySPURT-rekening en u gelooft dat zij geïnteresseerd zijn in onze voortgang, mail dan alstublieft ons aanmeldformulier aan hun door, zodat ze dezelfde gelegenheid hebben om niets te missen van de informatie die we laten rondgaan in de MySPURT-gemeenschap.

Wat stond er in de laatste Nieuwsbrief?


Begreep u de betekenis vanSPURT+? Hebt u al overwogen welke stappen u zou kunnen zetten om uw SPURT in SPURT+ om te wisselen?

Welke betekenis zouden de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van SPURT kunnen hebben voor uw leven?

We merkten dat sommige cliënten zo opgewonden waren dat ze gingen onderzoeken wat we nog meer te bieden hadden dan wat we bekend maakten, met de links, in onze nieuwsbrief 12 dagen geleden, ook al hadden we de links nog niet actief gemaakt.

Hier is de toegezegde informatie met toegankelijke links.

De Sound Prosperity Social Organization [SPSO] presenteert zichzelf en ook de Prosperity Centers en de PAM, BAM en KAM.

Dit is uw mogelijkheid deel uit te maken van wat wij de wereld presenteren.
SPSO presenteert de programma
 1. Uw Huis uw Geluk
 2. Uw Gezondheid uw Geluk
 3. Uw Baan uw Geluk
 4. Uw Opleiding uw Geluk
 5. SPURT Lokaal

Als beloning kondigt SPSO aan:

 
SPURT ABUNDANCE FEST!

https://gallery.mailchimp.com/e0f01610c578858e96ccd564c/images/e5fbe830-b0c5-47a3-a990-56aef7087b0b.jpg
 


Tijdens dit event zullen inspirerende sprekers uiteenzetten welke dynamische veranderingen plaatsvinden bij MySPURT en er zal dieper ingegaan worden op de projecten. De SPSO-leden zullen vergaderingen houden en zij kunnen invloed uitoefenen op de beslissingen aangaande de programma’s die SPSO presenteert. Projecten die ontworpen en ontwikkeld zijn door cliënten zullen gepresenteerd worden en ideeën worden uitgewisseld. Het zal zeker een event zijn om niet te missen!

Uw adres in het MySPURT-systeem

Hebt u al uw naam en adres in het systeem vermeld?

Er zijn nog altijd veel cliënten die hun adres niet hebben ingevoerd in het systeem. Als u dat niet hebt gedaan, of uw naam niet hebt toegevoegd (die op ‘privé' kan worden gezet), dan kunnen we u niet de Debit Card toezenden als de tijd daar is. U denkt misschien dat u uw naam tijdens de registratie hebt doorgegeven maar de ingevoerde naam is vervangen door uw rekeningnummer.

Zie alstublieft in de video's (de vierde) hoe u uw adres moet ingeven, ook al is het Engels, toch kunt u zien wat er gebeurd.

Het is nodig dat u op de juiste manier over SPURT denkt en we hebben helpers nodig!

Want we kunnen dit niet alleen!
We bereiden grootse dingen voor!

We verheugen ons er op met u samen te werken!

Vriendelijke groeten
MySPURT Support
Sound Prosperity Sociale Organisatie.