English  Dutch
®®

PRISTOJBINE IN ZASLUŽKI ZA PONUJANJE PROIZVODNJE ZA ENO LETO

Najdete lahko ljudi, ki bodo ponudili svojo bodočo proizvodnjo trgovini MySPURT. Ti izdelki in storitve bodo naprodaj uporabnikom trgovine MySPURT. Prodajalec bo za ponujane izdelke ali storitve že v naprej plačan s SPURT v višini 50% celotnega zneska ponujanih izdelkov ali storitev. Slednje dostavi šele, ko prejme celotno plačilo od kupca.

Ponudnik, ki ponuja svoje izdelka ali storitve trgovini MySPURT, lahko tako pridobljene spurte takoj uporabi za poslovanje. Za dodatno spodbudo uporabe spurtov bo vsak ponudnik prejel 100% nadomestilo za spurte, ki jih je porabil za namen poslovanja z drugimi, kot na primer za kupovanje materialov od drugih dobaviteljev. (Ta ponudba je začasna.)

Za ponujanje izdelkov ali storitev v trgovini MySPURT je potrebno plačati manjšo pristojbino v EUR v višini 2‰, toda 50% te pristojbine bo namenjene izplačilu posredniku v EUR.
Posrednik bo prav tako takoj zaslužil SPURT, 2% od skupne prodajne cene ponudnika. To pomeni, da bi pri skupni prodajni ceni ponudnika v višini 500.000 EUR posrednik zaslužil 10.000 SPURT in 500 EUR.

Hkrati ponudnik prejme BREZPLAČEN SPURT račun.