English  Dutch
®®

30.8.2016


Alternativni denar je katerikoli denar ali valuta, ki se jo uporablja kot alternativo dominantnemu državnemu ali mednarodnemu denarnemu sistemu. Ustvari jo lahko posameznik, korporacija ali organizacija. Lahko jo ustvari zvezna, državna ali lokalna oblast, lahko pa se pojavi tudi spontano, ko ljudje začnejo uporabljati določeno surovino ali proizvod kot denar.
 
Običajno si mislimo, da valuto ustvarja in zagotavlja državna oblast. V resnici pa večino valut ustvarjajo privatni bankirji skozi proces ponujanja posojil. Skozi zgodovino so bile valute ustvarjane na različne načine, kar vključuje tudi kreditne točke, ki so jih izdajala podjetja in posamezniki, ali pa lokalne banke. V preteklosti so bile pogosto ustvarjene valute, ki so se uporabljale večinoma znotraj lokalne skupnosti, še posebej v času gospodarskih kriz, ko je uradne valute primanjkovalo.
 
Zdaj obstaja močno gibanje za "komplementarne valute", ki omogoča skupnostim, da ustvarjajo lastne. Te valute so komplementarne zato, ker niso zakonsko predpisano plačilno sredstvo, zato jih nihče ni dolžan sprejeti v zameno za izdelke in storitve.

Ker je SPURT komplementarni denar z edinstvenimi značilnosti, lahko z njim kupujemo in prodajamo izdelke in storitve, tudi v kombinaciji z drugimi valutami. Edinstvena značilnost spurta je, da je krit z resničnimi sredstvi. "Dolar" je edinstven kovanec, ki vsebuje 371,25 zrn prečiščenega srebra, v vrednosti 13,45 USD na kovanec, na dan 22.6.2016, in nič drugega. SPURT je na seznamu surovin oz. proizvodov.

Odkar je Zvezna komisija za trgovanje (ang. Federal Trade Comission (FTC)) dovolila trgovanje z digitralnimi valutami, je vrednost spurta neovrgljiva.

Naša VIZIJA je, da postane SPURT naša nova prava alternativa. Enostaven, stabilen in nepristranski denar, ki ga lahko uporabljamo za dnevno trgovanje. Zagotoviti hočemo ne le valuto, temveč pravi, krit, digitalni denar, ki ni podvržena inflaciji, dolgovom in razvrednotenju. Denar od ljudi za ljudi.