English  Dutch
®®
Elke business die met SPURT wil samenwerken om producten lokaal of op de Marktplaats te verkopen, moet z'n toekomstige jaar-productie verkopen aan NEW CHANCES, de Asset Manager voor SPURT.

Uw producten verkopen aan NEW CHANCES

Als een toekomstige productie van goederen/diensten verkocht is aan NEW CHANCES, dan zal NEW CHANCES direct tweemaal de waarde (200%) ervan aan de producent/leverancier betalen, waarbij 20% daarvan automatisch op een MySPURT-rekening van de woonplaats van diegene wordt gestort en 5% op de MySPURT-rekening van het land waarin degene woont. Op deze manier steunt de producent/leverancier zijn woonplaats en land om ook zaken te doen en bij te dragen aan humanitaire projecten.

De producent/leverancier ontvangt anderhalf maal de waarde (150%) van zijn verkochte producten/diensten op zijn eigen MySPURT-rekening.

Voorbeeld:

Stelt u zich voor dat iemand zijn toekomstige productie verkoopt ter waarde van 100.000. Hij zal 200.000 SPU ontvangen. Direct wordt er op de rekening van zijn woonplaats 40.000 SPU bijgeschreven. 10.000 SPU wordt bijgeschreven op de rekening van zijn land. De producent ontving de totale waarde van zijn toekomstige productie en 50.000 SPURT extra (150%).
 

BIEDT HET CONCEPT VAN MySPURT AAN AAN UW TOELEVERANCIERS

De producent kan het MySPURT-concept aanbieden aan zijn eigen toeleveranciers en uitleggen dat wanneer zij hun producten/diensten aan NEW CHANCES verkopen, zij ook tweemaal de waarde zullen ontvangen en hun woonplaats en land automatisch zullen steunen.

De producent die hen doorverwijst zal van NEW CHANCES een BONUS in SPURT ontvangen, ter waarde van 20% van de totale waarde die de aangemelde business ontvangt in SPURT (20% van tweemaal de productiewaarde, 200%). 20% van deze 20% zal gebruikt worden om de woonplaats van de doorverwijzende producent te steunen en 5% om zijn land te steunen. Hij kan de SPURT die hij op zijn eigen rekening ontving (75% vande 20%) gebruiken om goederen en diensten te kopen van de leverancier die hij doorverwees.

Voorbeeld:

De doorverwezen leverancier verkocht zijn toekomstige productie ter waarde van 1.000.000 aan NEW CHANCES. Hij zal nu tweemaal de waarde (200%) ontvangen: 2.000.000 SPU. Hij steunt direct zijn woonplaats die 20% gaat ontvangen oftewel 400.000 SPU, en zijn land wat 5% oftewel 100.000 SPU ontvangt. De leverancier ontvangt op zijn rekening 1.500.000 SPU.

Degene die hem doorverwees ontvangt  10% van 2.000.000, dat is 20.000 SPU. Hij steunt direct zijn woonplaats met 20%, wat 4.000 SPU is en zijn land met 5% wat 1.000 SPU is. Op zijn persoonlijke rekening wordt 15.000 SPU bijgeschreven.
 

Hoe kan een MySPURT-client profiteren?

Een MySPURT-client kan de verkoper betalen met SPURT.

Een MySPURT-client kan SPURT verdienen door de business waarvan hij iets wil kopen te interesseren voor het MySPURT-concept. Hij zal, als BONUS, 10% van de totale waarde ontvangen van de jaarproductie die de verkoper aan NEW CHANCES verkoopt (10% van tweemaal de waarde van de jaarproductie die de verkoper gaat ontvangen. (Zie boven.) Hij biedt 20% ervan aan zijn woonplaats aan en 5% aan zijn land.

Voorbeeld:

Een MySPURT-client brengt een business aan met een jaarproductie van 500.000 in de waarde van de muntenheid van land waar de business-eigenaar woont. De eigenaar ontvangt nu 1.000.000 SPU, waarvan 20% gebruikt wordt om de plaats waar hij woont te steunen en 5% om zijn land te steunen. De MySPURT-client ontvangt 10%, dat is 100.000 SPU waarvan 20% (20.000 SPU) gebruikt wordt om de plaats waar hij woont te steunen 5% (5.000 SPU) voor zijn land. Op zijn persoonlijke rekening ontvangt hij 75.000 SPURT.

Een client kan ook SPURT verdienen door te werken voor de gemeenschap. Deze SPURT kunnen ingewisseld worden voor de inwisselbare SPURT+.

Hij kan de SPURT op zijn persoonlijke rekening gebruiken om producten mee te kopen.
 

HOE KUNNEN DE WOONPLAATS EN HET LAND PROFITEREN?

De plaats in het rayon van een Team van Sound Prosperity Members die in die plaats/dat land wonen, ontvangt in alle bovengenoemde gevallen 20% van de verdiende SPURT. Dit kan gebruikt worden voor humanitaire projcten of om kleine ondernemingen te steunen in de gemeenschap. Het land ontvangt 5% in alle gevallen.

In het geval dat een plaats of land nog niet is aangesloten bij het MySPURT-systeem, zullen de fondsen worden vastgehouden voor de plaats/het land, totdat het zover is om met het geld te werken. De plaats en het land kunnen ook zaken gaan doen met NEW CHANCES. Zij kunnen bijvoorbeeld hun toekomstige huizenproductie of energieproductie verkopen. Ze kunnen een project als het bouwen van een ziekenhuis aanbrengen, en ze kunnen een contract met hun toeleveranciers afsluiten om SPURT te accepteren en hiermee op het nationale geld besparen èn verdienen als referrer.

De plaats en het land zullen moeten samenwerken met NEW CHANCES en Sound Prosperity volgens de regels.