English  Dutch
®®
26.9.2016

Predstavljamo vam, kaj načrtujemo.
Ne pozabite: menjava ni mogoča na način, kot jo pričakujete, kljub temu pa je mogoča skozi poslovanje.

RAZLOG, zaradi katerega predstavljamo ta načrt je, da preprečimo nesporazume o tem, kaj spurt je in kaj boste lahko počeli z njim v prihodnosti.
 

Sound Prosperity je organizacija, ki sodeluje s poslovneži in podjetji. Eno teh, New Chances, je svetu ponudilo SPURT. Da bi lahko podpirali MySPURT kliente pri uporabi SPURT denarja v skladu z MySPURT pogoji poslovanja, se pri New Chances po celem svetu poslužujemo Centrov izobilja, ustanovitelj katerih je Sound Prosperity.

Sound Prosperity sodeluje z menjalnicami in privatnimi poslovneži, da bi omogočili menjavo spurta, vendar lahko SPURT klient deluje le preko Centra izobilja. SPURT klient ne more neposredno dostopati do menjalnic. Kakršnakoli menjava spurtov se lahko izvede LE s sodelovanjem s Centrom izobilja.

Razlog za to je, da nosimo pravno odgovornost in obvezo do naših pogojev poslovanja.

Če ste nekdo, ki je pripravljen pomagati pri izmenjavi spurtov ali želite poslovati s Sound Prosperity ali katerim drugim podjetjem, lahko neposredno kontaktirate Sound Prosperity.

NALOGE CENTROV IZOBILJA

Prva naloga Centra izobilja je, da pomaga SPURT klientom pri uporabi spurtov za svoje potrebe in da lahko koristijo menjavo spurtov, če bodo prejemniki spurtov za to kdaj zaprosili, za svoje izdelke in storitve. (Menjava spurtov namreč verjetno ne bo nekaj, kar bi si želeli, ko boste razumeli, da ZAPRAVLJANJE denarja ni nekaj, kar bi pri MySPURT od vas hoteli.)

Vsaka država ali celo regija lahko ima svoj Center izobilja.
Centri izobilja bodo sodelovali z skrbniki osebnih računov (ang. Personal Acount Managers - PAM), skrbniki poslovnih računov (ang. Business Account Managers - BAM) in skrbniki ključnih računov (ang. Key Account Managers - KAM) ter odborom KAM-ov. (Glejt spodaj.)

Center izobilja bo:

 1. Pomagal SPURT klientom razumeti, kako poslovati z uporabo spurta in s tem kako izmenjati SPURT.
 2. Izpolnil zahtevani obrazec za poznavanje kupcev (ang. Know your customer - KYC). Pokazati boste morali kopijo potnega lista in reference.
 3. Preprečeval pranje denarja.
 4. Zagotavljal debetne kartice za dnevne stroške.
 5. Pomagal SPURT klientom pri vseh finančnih in socialnih težavah.
 6. Sodeloval s PAM-i in BAM-i. KAM-e se lahko rekrutira izmed njih, ali pa jih izbere Sound Prosperity.

Skrbniki osebnih računov

Položaj skrbnika osebnih računov (ang. PAM):

 1. PAM sodeluje s klienti. Naš cilj je, da imamo PAM-a v vaši bližini.
 2. Bolje, kot PAM pozna vašo osebno situacijo, bolje vam lahko pomaga.
 3. PAM bo z vami sodeloval v sklopu vaših dnevnih potreb in zneskov do maks. višine 1 mio USD.
 4. PAM vam bo pojasnil in vam pomagal razumeti, da lahko kupite karkoli in za to plačate s SPURT. (Kar je pojasnjeno tudi na spletni strani.) Takoj, ko bo menjava na voljo, bo to veliko lažje, saj lahko potem prejemnik spurtov te izmenjava v valuto po svoji izbiri, ali pa se mu pojasni, kako lahko zasluži z UPORABO spurtov, ki jih je prejel, in za to prejme 100% nadomestilo.
 5. Se bo osebno pogovoril z vami o tem, kakšno debetno kartico potrebujete za dnevne potrebe.
 6. Vam bo pomagal razrešiti dolgove. (Tudi debetna kartica s prihodkom 1000,00 USD na mesec bi bila v olajšanje mnogim.)
 7. PAM vam bo na zahtevo pomagal urediti si življenje po brezposelnosti, stečaju, bolezni itd.
 8. Svobodno lahko izbirate, s katerim PAM-om bi radi sodelovali.

Skrbniki poslovnih računov

Položaj skrbnika poslovnih računov [ang. BAM]:

 1. BAM se lahko nahaja v vaši državi, a mogoče ne bo tako blizu kot PAM.
 2. Bolj, kot se bodo približali osebnim težavam klientov, več bodo seodelovali s PAM-i.
 3. Če bodo upravljali z večjimi zneski, se bodo verjetno pojavila vprašanja, kjer bodo sodelovali s KAM-i.
 4. BAM vam bo na primer pomagal, če boste hoteli kupiti hišo.
 5. BAM ima znanje o lokalni zakonodaji in se bo po potrebi dogovarjal z nepremičninsko agencijo.
 6. Če boste hoteli izvajati dražje projekte (za več kot 1 mio USD), vam bo BAM pomagal pri poslovnem načrtu in vas naučil, kako zagotoviti, da bodo dobavitelji, ki jih boste potrebovali za izvedbo poslovnega načrta, sprejeli spurte in v njih poslovali.
 7. BAM bo preveril poslovni načrt in po potrebi govoril z dobavitelji, da bodo ti razumeli, da bodo v primeru poslovanja v spurtih prejeli zanje 100% nadomestilo. Dočim bodo v primeru menjave te ZAPRAVILI.
 8. Svobodno si lahko izberete drugega BAM-a, če tako želite.

Skrbniki ključnih računov

Položaj skrbnika ključnih računov (ang KAM):

 1. Skrbnik ključnih računov se lahko nahaja v vaši državi ali pa v pisarni Sound Prosperityja.
 2. Izkušnje in lokacija KAM-ov bo javno objavljena na MySPURT in klienti si lahko sami izberejo, s katerim bi radi sodelovali.
 3. Za določenega KAM-a se lahko odločite, ker je ta v vaši državi, ali pa, ker ima znanje z določenega področja, na primer: rudarjenje, zdravstvo, hotelirstvo.
 4. KAM-i so odgovorni za grajenje ekip z BAM-i in KAM-i.
 5. KAM podpiram PAM-e in BAM-e.
 6. Vsa vprašanja, na katera PAM ali BAM nista odgovorila zadovoljivo, se naslovijo na KAM-a.
 7. Sodelujejo z drugimi KAM-i za vprašanja, za katera niso specializirani.
 8. KAM nadzoruje večje projekte, kot so humanitarni in dobrodelni.
 9. Poskrbeli bodo, da bo vsak večji projekt vseboval dobrodelnega.
 10. Razumejo vse priložnosti, ki jih nudi SPURT.
 11. So v kontaktu z menjalnicami in osebami, ki izmenjujejo SPURT v druge valute.
 12. Izmed KAM-ov se bo izvolilo odbor sedmih (7) KAM-ov za obdobje treh (3) let. Vsaka tri leta se lahko ponovno izvoli člane odbora.

Odbor skrbnikov ključnih računov

 1. Odbor KAM-ov zaseda v Švici in lahko sestankuje preko spleta.
 2. Podpira KAM-e.
 3. Odbor KAM-ov dejansko vodi SPURT.
 4. Odloča o pogojih poslovanja.
 5. Ima pri odločanju zadnjo besedo.