English  Dutch
®®

SPURT is in het leven geroepen om een weldaad voor de mensheid te zijn. SPURT kan uitsluitend gebruikt worden om zaken te ondernemen die de mensheid welzijn en welvaart brengen en SPURT-gebruikers zullen de rijkdom van de Aarde niet gebruiken voor de ondergang van de mensheid. 
 
Onze visie is de mensen van een geldsoort voorzien die niet onderhevig is aan inflatie of devaluatie; een geldsoort die gedekt is en erkend en die de werkelijke waarde reflecteert van wat mensen voortbrengen - ondernemingen, werk, ideeën, diensten, etc. SPURT was gecreëerd om het, voor iedereen, makkelijker te maken zaken te doen en in de stroom van het leven te zijn, van creativiteit, innovatie - onze toekomst.
 
Onze visie is uw visie te inspireren, zo dat we met elkaar kunnen bouwen aan een reële en eerlijke marktplaats, door de mensen, voor de mensen, plaatselijk en wereldwijd. We creëren dit in wederzijds profijt, samen, als de uiteenlopende gemeenschappen van zowel plaatselijke als over de wereld verspreide gebruikers. Onze uiteindelijke visie is een wereldwijd waarlijk alternatief te zijn, een eerlijke, eigen economie, vrij van schuld en rente.
 
Onze missie om de mensheid welzijn en welvaart te brengen, kan gevonden worden in de Algemene Voorwaarden, en kan samengevat worden in het volgende citaat:
 
"Ik verklaar en bevestig dat SPURT gebruikt zal worden voor het welzijn en de welvaart van de mensheid, dat ik mijn fondsen enkel zal gebruiken voor ondernemingen met een goede bedoeling (en niet voor een slechte) en dat ik niet welbewust de rijkdom van de Aarde zal verspillen wat leidt tot de ondergang van de mensheid."
 
Wat kunt u verwachten
Wat is geld 
Alternatief geld